Get Adobe Flash player
Filter
Display # 
Title Hits
web hosting 174
ไขข้อสงสัยกับ 5 ประเด็นเด็ด กับ น.สพ. โสภณ คงเทศ 1003
12 คำถามแบบเจาะลึก กับ น.สพ. วินัย ทองมาก 1285
สุกรที่ป่วยด้วยโรค PRRS มีอาการอย่างไรบ้าง 1383
PRRS ธรรมดาต่างจาก PRRS สเตรนจีนอย่างไร แยกอย่างไร 1034
โรค PRRS ติดต่อกันได้อย่างไร 1003
สุกรที่ยังไม่ติดเชื้อจะทำวัคซีนได้หรือไม่ ถ้าทำได้จะต้องทำอย่างไร 1075
ฟาร์มที่มีไตเตอร์โดยรวมต่ำ นำสุกรสาวเข้ามาจากแหล่งเดียวมีปัญหาเป็นครั้งคราวจะ ฉีดวัคซีน PRRS ปูพรมครั้งเดียวในฟาร์มได้หรือไม่ 1010
ทำวัคซีนเฉพาะในสุกรสาวได้หรือไม่ 1102
ทำวัคซีน PRRS ในแม่อย่างเดียวโดยไม่ต้องทำในลูกได้หรือไม่ 1193
ในฝูงแม่พันธุ์หลังจากปูพรมวัคซีนไป 2 ครั้ง แล้วไม่ต้องปูพรมซ้ำอีกได้หรือไม่ 1157
ฟาร์มที่เคยมีปัญหา PRRS แล้วนำวัคซีนไปฉีดในแม่ก่อนคลอดพบว่าได้ผลน่าพอใจในเบื้องต้น จะต้องฉีดวัคซีนแบบปูพรมอีกหรือไม่ 1016
ถ้าทำวัคซีน PRRS ในลูกสุกรที่อายุ 7-14 วันไปแล้ว จำเป็นต้องทำอีกในลูกสุกรอนุบาลก่อนลงขุนอีกหรือไม่ เพราะยังพบปัญหาในสุกรขุนอยู่เสมอ 1145
วัคซีน PRRS ของ BI สามารถป้องกันโรคที่เกิดจาก PRRS สเตรนจีนได้หรือไม่ 935
วัคซีนที่ใช้เป็น US Strain สามารถคุ้มครองโรคข้ามสายพันธุ์ไปถึง EU Strain ได้หรือไม่ 977
วัคซีน Ingelvac PRRS MLV และ Ingelvac PRRS ATP มีข้อแตกต่างกันอย่างไร 1302
ฟาร์มที่ติดเชื้อสายพันธุ์ยุโรป (EU Strain) เมื่อฉีดวัคซีนของ BI จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ 878
ภาวะภูมิคุ้มกันที่ตรวจด้วยวิธี ELISA ไม่สูงขึ้นหลังจากทำวัคซีน PRRS ไปแล้ว 4-5 ครั้ง เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุใด 793
ถ้าทำวัคซีนไปแล้ว 3-4 ครั้งจะทำวัคซีนแบบปูพรมปีละ 2 ครั้งได้หรือไม่ 953
จะทำวัควีน BI สลับกับวัคซีนของบริษัทอื่น ได้หรือไม่ 965
ทำวัคซีนโรค PRRS ไปแล้วจะทำให้สุกรป่วยเป็นโรคอย่างอื่นได้หรือไม่ 1028
การทำวัคซีน PRRS เชื้อเป็นทำไมต้องเปลี่ยนเข็มทุกครั้ง 1138
หลังจากทำวัคซีน PRRS ไปแล้วทำไมฟาร์มยังพบพบปัญหามัมมี่ 1063