Get Adobe Flash player
Filter
Display # 
Title Hits
ไขข้อสงสัยกับ 5 ประเด็นเด็ด กับ น.สพ. โสภณ คงเทศ 705
12 คำถามแบบเจาะลึก กับ น.สพ. วินัย ทองมาก 860
สุกรที่ป่วยด้วยโรค PRRS มีอาการอย่างไรบ้าง 1099
PRRS ธรรมดาต่างจาก PRRS สเตรนจีนอย่างไร แยกอย่างไร 776
โรค PRRS ติดต่อกันได้อย่างไร 708
สุกรที่ยังไม่ติดเชื้อจะทำวัคซีนได้หรือไม่ ถ้าทำได้จะต้องทำอย่างไร 782
ฟาร์มที่มีไตเตอร์โดยรวมต่ำ นำสุกรสาวเข้ามาจากแหล่งเดียวมีปัญหาเป็นครั้งคราวจะ ฉีดวัคซีน PRRS ปูพรมครั้งเดียวในฟาร์มได้หรือไม่ 706
ทำวัคซีนเฉพาะในสุกรสาวได้หรือไม่ 808
ทำวัคซีน PRRS ในแม่อย่างเดียวโดยไม่ต้องทำในลูกได้หรือไม่ 874
ในฝูงแม่พันธุ์หลังจากปูพรมวัคซีนไป 2 ครั้ง แล้วไม่ต้องปูพรมซ้ำอีกได้หรือไม่ 855
ฟาร์มที่เคยมีปัญหา PRRS แล้วนำวัคซีนไปฉีดในแม่ก่อนคลอดพบว่าได้ผลน่าพอใจในเบื้องต้น จะต้องฉีดวัคซีนแบบปูพรมอีกหรือไม่ 712
ถ้าทำวัคซีน PRRS ในลูกสุกรที่อายุ 7-14 วันไปแล้ว จำเป็นต้องทำอีกในลูกสุกรอนุบาลก่อนลงขุนอีกหรือไม่ เพราะยังพบปัญหาในสุกรขุนอยู่เสมอ 833
วัคซีน PRRS ของ BI สามารถป้องกันโรคที่เกิดจาก PRRS สเตรนจีนได้หรือไม่ 650
วัคซีนที่ใช้เป็น US Strain สามารถคุ้มครองโรคข้ามสายพันธุ์ไปถึง EU Strain ได้หรือไม่ 648
วัคซีน Ingelvac PRRS MLV และ Ingelvac PRRS ATP มีข้อแตกต่างกันอย่างไร 990
ฟาร์มที่ติดเชื้อสายพันธุ์ยุโรป (EU Strain) เมื่อฉีดวัคซีนของ BI จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ 616
ภาวะภูมิคุ้มกันที่ตรวจด้วยวิธี ELISA ไม่สูงขึ้นหลังจากทำวัคซีน PRRS ไปแล้ว 4-5 ครั้ง เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุใด 534
ถ้าทำวัคซีนไปแล้ว 3-4 ครั้งจะทำวัคซีนแบบปูพรมปีละ 2 ครั้งได้หรือไม่ 648
จะทำวัควีน BI สลับกับวัคซีนของบริษัทอื่น ได้หรือไม่ 652
ทำวัคซีนโรค PRRS ไปแล้วจะทำให้สุกรป่วยเป็นโรคอย่างอื่นได้หรือไม่ 746
การทำวัคซีน PRRS เชื้อเป็นทำไมต้องเปลี่ยนเข็มทุกครั้ง 822
หลังจากทำวัคซีน PRRS ไปแล้วทำไมฟาร์มยังพบพบปัญหามัมมี่ 762