Get Adobe Flash player

งานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมใหม่ ทางเลือกในการแก้ปัญหา"

 

IMG 3852

งานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมใหม่ ทางเลือกในการแก้ปัญหา" วันที่ 7 มีนาคม 2558 ณ ร้านอาหารครัววังเดือนห้า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยบริษัท เอ็ม จี ฟาร์มา จำกัด จัดร่วมกับร้านก้าวหน้าการเกษตร โดยวิทยากร น.สพ. วินัย ทองมาก และ น.สพ. โสภณ คงเทศ ได้รับความสนใจเข้าร่วมรับฟังและรับประทานอาหารจากลูกค้าและเกษตกรฟาร์มกันอย่างคับคั่ง

หัวข้อ งานสัมมนา จ.ชลบุรี 7 มีนาคม 2558

                            

 

ภาพบรรยากาศ :