Get Adobe Flash player

งานสัมมนา จ.พะเยา-เชียงราย 15-16 ก.ค. 58

 

 

27 07-2558

งานสัมมนาเรื่อง " 3FLEX BEYOND PERFORMANCE" วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  จ.ราชบุรี โดยวิทยากร น.สพ. วินัย ทองมาก และ น.สพ. โสภณ คงเทศ ได้รับความสนใจจากฟาร์ม และเกษตรกรจำนวนมาก

                            

 

ภาพบรรยากาศ :