Get Adobe Flash player

ทุนหาย กำไรหด ต้องลดปัญหาเพิรส์ นะ!!

  

IMG 6380

งานสัมมนาเรื่อง "ทุนหาย กำไรหด ต้องลดปัญหาเพิร์ส นะ!! " วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงศิริ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยวิทยากรจาก บริษัท เอ็ม จี ฟาร์มา จำกัด จัดร่วมกับ มีฟีด อาหารสัตว์ ได้รับความสนใจจากฟาร์ม และเกษตรกร เข้าร่วมรับฟัง และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันเป็นจำนวนมาก

 

 

ภาพบรรยากาศ :